FVE mrazírny Edvard Rovner

Instalace FVE v areálu společnosti Edvard Rovner

Fotografie realizovaných opatření a publicity